Door Paula Sijen – Astroloog & Coach

Laatst werd mijn aandacht getrokken door een architect op tv die bevlogen en geïnspireerd vertelde over een zeer futuristische vorm van het bouwen van woningen. Zijn visie was gebaseerd op, zoals hij het zelf noemde, “van ego naar we-go”. Een mooie woordspeling.

Aquariustijdperk: Gelijkwaardigheid

Hiermee doelde hij precies op de verandering die wij nu kosmisch/astrologisch maken: de overgang van het vissen- naar het watermantijdperk (het aquariustijdperk). De aquarius-energie is in de kern gebaseerd op het gelijkwaardigheidprincipe, waarin waarden als vrijheid, rechtvaardigheid en dienstbaarheid t.b.v. het gemeenschappelijk belang centraal staan. Dit kan vorm krijgen in een horizontale samenleving waarin de eigen unieke individualiteit in dienst wordt gesteld van het geheel, terwijl ook de uniciteit van de ander op basis van gelijkwaardigheid erkend wordt. Oude patriarchale waarden uit het vissentijdperk, gebaseerd op angst, macht en gezag, passen daar niet meer in.

Individualisering

We zien deze tendens van individualisering terug in onze samenleving. Constructief kan het onze vrijheid en tolerantie vergroten. Waar het in het oude vissentijdperk nog draaide om verticale gezag- en machtsystemen waarbij het veilig was om deel uit te maken van een groep of religieuze beweging (denk daarbij bijvoorbeeld aan veroordeling door de Inquisitie als men zich niet schaarde achter de normen en waarden van het heersende gezag) ontstaat er nu een voedingsbodem voor onze uniciteit. Dit geeft ons de mogelijkheid om uitdrukking te geven aan onszelf, bevrijd van opgelegde normen, waarden en overtuigingen.

Narcisme

Als wij echter alleen nog maar oog hebben voor onze eigen individualiteit, en ons niet bevrijden van oude, op angst gebaseerde, machtsstructuren, dan komt de destructieve kant van die individualistische samenleving naar boven. Al jaren lang komt narcisme via de media meer en meer in ons bewustzijn. Er zijn zelfs publieke vooraanstaande personen die ons met de neus op de feiten drukken: we krijgen de angstenergie in het groot op ons netvlies.

Angst

Narcisme is op alle niveaus in de samenleving aanwezig. Het is een destructieve vorm van machtsmisbruik en manipulatie, voortkomend uit angst, angst voor persoonlijke tekorten, angst niet gezien te worden, angst minderwaardig te zijn, angst de controle te verliezen. Als individualisme niet gebaseerd is op een energie van gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid, dan ontstaat egocentrisme. Persoonlijke doelen worden dan bereikt ten koste van anderen of de samenleving. Zonder zelfreflectie en empathie kan dit zeer destructief uitpakken: achter een imago van onkwetsbaarheid en perfectie wordt de daarachter schuilgaande leegte en gemis opgevuld met de energie van anderen. Dit is misbruik.

Van angst naar zelfheling

Willen wij gaan leven vanuit waarden die horen bij de aquarius-energie, dan is zelfheling hierop het antwoord. Onze (onbewuste) verwondingen en angsten (zoals fobie, angststoornis, controledwang), voortkomend uit de patriarchale onderdrukking in het vissentijdperk, blokkeren de weg naar vrijheid en zelfliefde. Vrijheid en zelfliefde zijn noodzakelijke ingrediënten om uitdrukking te kunnen geven aan onze uniciteit en individualiteit.

Angst en niet geheelde kwetsuren sluiten ons af van onze hartenergie wat per definitie zal leiden tot een niet hart-gedragen samenleving die gefocust is op eigenbelang en dus op angst. Als we onze angst overwinnen in de vorm van zelfheling, dan wordt het mogelijk oog te krijgen voor gemeenschappelijke doelen, een voorwaarde om de aquarius-energie van de grond te krijgen. Van ego naar we-go.

Aquarius-energie

Als astrologe en therapeute maak ik deel uit van het samenwerkingsverband van Connect2unite. Deze horizontale samenwerking is op basis van gelijkwaardigheid, waarin ieder zijn kwaliteit vanuit uniciteit aanbiedt in dienst van het gemeenschappelijk belang ten behoeve van zelfheling. Deze energie sluit aan bij de waarden van het nieuwe aquariustijdperk, energie waarmee ik me van harte wil verbinden.

 

Paula Sijen is Astroloog en Transformatiecoach

Bekijk hier haar profiel op Connect2Unite!