Privacyverklaring Connect2unite – KvK 70046301

Connect2unite, gevestigd te Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Connect2unite een informatieplicht aan nieuwe en bestaande klanten over wat ik met de persoonsgegevens doe en waarom.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle interactie tussen jou en Connect2unite ongeacht het type communicatie.

Persoonsgegevens die Connect2unite verwerkt

Connect2unite verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van de diensten en producten via Connect2unite.nl en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets over jou vertellen en gebruikt kunnen worden om jou te identificeren.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboortetijd
 • Adresgegevens (N.A.W.)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsgegevens (optioneel)
 • Functie/beroep (optioneel)
 • Bankrekeningnummer (optioneel)
 • Foto (optioneel)
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Overige persoons- en/of inloggegevens die je zelf actief verstrekt door bijvoorbeeld een account op Connect2unite.nl aan te maken of in correspondentie en telefonisch contact met Connect2unite.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@connect2unite.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Bijzondere persoonsgegevens die Connect2unite verwerkt:

 • Gegevens over iemands gezondheid & leefstijl

Bij bijzondere persoonsgegevens worden de gegevens enkel verwerkt wanneer hier door de persoon in kwestie zelf toestemming is gegeven. Alvorens de gegevens kunnen worden gedeeld dient de deler akkoord te hebben gegeven op de verwerking ervan. (Grondslag 1)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Connect2unite verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Grondslag 1: Toestemming
 • Verzenden van gratis weggevers en/of nieuwsbrief
 • Om marketing en advertenties te kunnen uitvoeren
 • Inzage te krijgen in de geschiktheid tot deelname aan de door Connect2unite georganiseerde evenementen.
 • Inzage krijgen in bijzondere persoonsgegevens over leefstijl en gezondheid.
Grondslag 2: Uitvoering overeenkomst
 • Om de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Jou te informeren over wijzigingen in diensten en producten
 • Om relatiegeschenken bij je af te leveren
 • Jou te vragen om een recensieformulier in te vullen
 • Om jouw recensie op de website en/of social media kanalen te kunnen delen.
Grondslag 3: Wettelijke verplichting
 • Om je te kunnen factureren & incasseren
Grondslag 6: Gerechtvaardigd belang
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien je vragen hebt voor Connect2unite en/of dit van belang is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om offertes op te stellen en naar je te versturen

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Connect2unite gebruikt

Connect2unite maakt gebruik van functionele, analytische en tracking Cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Connect2unite analyseert via Cookies jouw gedrag op de website om de website te kunnen verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren en behoeften.

Connect2unite gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit De Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, verbeterd kan worden en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Voor meer details verwijst Connect2unite naar haar Cookie beleid: https://www.connect2unite.nl/cookiebeleid-eu/

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Connect2unite bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wanneer er door de persoon in kwestie 2(twee) jaar geen activiteit en/of interactie plaatsvindt met Connect2unite en haar producten en/of diensten, wordt verwijdering ingezet van de volgende gegevens:

 • N.A.W. gegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Profiel/account op website
 • Bankrekeningnummer

Wanneer er door de persoon in kwestie 5(vijf) jaar geen activiteit en/of interactie plaatsvindt met Connect2unite en haar producten en/of diensten, wordt verwijdering ingezet van de volgende gegevens:

 • E-mailadres – tenzij deze nog relevant is voor het uitvoeren van een overeenkomst of het oplossen van een geschil.

Wanneer er door de persoon in kwestie 7(zeven) jaar geen activiteit en/of interactie plaatsvindt met Connect2unite en haar producten en/of diensten, wordt verwijdering ingezet van de volgende gegevens:

 • Facturen en offertes

Met betrekking tot onderstaande gegevens is de persoon in kwestie zelf verantwoordelijk voor de verwijdering of is de verwijdering overgedragen aan leveranciers & partners zoals aangegeven in volgende paragraaf.

 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Voor meer details verwijst Connect2unite naar haar Cookie beleid: https://www.connect2unite.nl/cookiebeleid-eu/

Doorgifte aan leveranciers & partners

Voor het uitvoeren van de dienstverlening van Connect2unite wordt er samengewerkt met diverse leveranciers & partners.

 • Mailblue – om nieuwsbrieven en andere e-mails te versturen
 • Calendly – om mijn online agenda te verzorgen
 • Zoom – om mijn online sessies en meetings te verzorgen
 • Google Forms – om vragenlijsten te kunnen versturen en persoonsgegevens te kunnen ontvangen.
 • WordPress – om mijn website op te vertonen en accounts te kunnen aanmaken.
 • Stripe – om betalingen af te handelen
 • Flywheel – websitehosting
 • Neostrada – domeinregistratie
 • Overige – FacebookAds, Google Drive, outlook.com

Deze subverwerkers voldoen aan de AVG Europese wetgeving tenzij de bedrijven zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden. Je gegevens kunnen daarom ook worden verwerkt (cloudopslag, servers, back-ups) in landen buiten de Europese Unie. Ondanks de vestigingslocatie zijn dit bedrijven die reeds bewezen hebben vertrouwelijk om te gaan met jouw gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Connect2unite verkoopt jouw gegevens niet met personen of organisaties buiten Connect2unite om, behalve met de leveranciers & partners zoals hierboven beschreven en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst en/of geheimhoudingsverklaring om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Connect2unite blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account of in geval van een nieuwsbrief jezelf via deze partij uit te schrijven.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Connect2unite en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kan ten alle tijden jouw account laten verwijderen door een aanvraag hiervoor in te dienen via het versturen van een e-mail vanuit het geregistreerde e-mail adres naar info@Connect2unite.nl. Wanneer het account wordt opgeheven komen alle openstaande digitale documenten te vervallen. Je kan na opheffing van het account geen aanspraak meer maken op restitutie of terugplaatsing.

Connect2unite behoudt zich het recht voor om een account onmiddellijk te sluiten wanneer blijkt dat de gebruiker op enige wijze misbruik maakt van (gegevens op) de website, zoals bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot):

 • Grof taalgebruik in een reactie op een bericht op Connect2unite.nl
 • Het plaatsen van irrelevante informatie welke geen betrekking hebben op het bericht
 • Promotie voor eigen doeleinden voeren via Connect2unite.nl en/of andere online (sociale) media kanalen waar Connect2unite het account beheert.
 • Iedere vorm van fraude zoals bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot):
  • Meerdere accounts aanmaken op dezelfde naam
  • Betalings-/aankoopbevestigingen kopiëren of manipuleren
  • Gebruik intellectueel eigendom van Connect2unite zonder toestemming
 • het promoten via de e-mail tekst of de link door middel van vormen van SPAM. Alle openstaande digitale documenten komen op dat moment te vervallen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@connect2unite.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou vanaf het e-mailadres waarmee je een account hebt een aanvraag te sturen of een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Connect2unite zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Connect2unite wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Connect2unite neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@connect2unite.nl

Melden van datalek

Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan houdt Connect2unite aan de meldplicht datalekken en meldt Connect2unite het lek, mocht dit nodig zijn, binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien jij een datalek ontdekt, vragen wij jou vriendelijk dit zo snel als mogelijk, maar in ieder geval 24 uur na constatering van het datalek, aan Connect2unite te melden waarna wij direct actie kunnen ondernemen.

Wijzigingen

Connect2unite behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Na het doorvoeren van wijzigingen of aanvullingen zal dit document vernieuwd op dezelfde plaats worden gepubliceerd. Door na wijzigingen gebruik te blijven maken van de diensten van Connect2unite ga je akkoord met deze wijzigingen. Connect2unite raadt je aan om regelmatig de privacyverklaring te controleren. Als je nog vragen hebt over de privacyverklaring van Connect2unite, neem dan contact op met: info@connect2unite.nl.

Connect2unite

www.Connect2unite.nl

Topaasstraat 14
4817HB BREDA

info@connect2unite.nl

Kamer van Koophandel        : 70046301

Aangemeld bij KvK                : Breda

Laatste wijziging                    : december 2022